Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ: Που πήγαν τα λεφτά; -Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, σύμβουλοι Γ. ΠαπανδρέουΣτην αντεπίθεση, με την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και στόχο να καταδειχθεί «πού πήγαν τα λεφτά» σε περίοδο μεγάλων περικοπών από τους μισθωτούς, περνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος .... Α. Τσίπρας, ζητά από τον υπουργό Οικονομικών διευκρινίσεις για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας που ανέλαβε την εκποίηση με στόχο την είσπραξη 50 δις € . Ενδεικτικό είναι ότι στην ερώτηση επισημαίνει ότι το Ταμείο αυτό, «έχει αποκλειστικά μόνο δαπάνες για αμοιβές μισθούς και αποζημιώσεις, παχυλά αμειβομένων φίλων και προσκείμενων στην Κυβέρνηση προσώπων, χωρίς την εκτέλεση οποιουδήποτε ουσιαστικού έργου το οποίο να εξυπηρετεί το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου»!

Αντιστοίχως, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Στάθης Παναγούλης και Νάσος Αθανασίου, με ερώτησή τους στους υπουργούς Επικρατείας και Οικονομικών, ζητούν εγγράφως απαντήσεις για τον αριθμό των συμβούλων του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, των αμοιβών τους κατ΄ άτομο, καθώς και του συνολικού κόστους στον Δημόσιο Προϋπολογισμό από την λειτουργία του επιτελείου του στην διάρκεια της πρωθυπουργίας του...

Αναλυτικότερα:
Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας

Η ερώτηση του κ. Τσίπρα αναφέρει:
«Ως γνωστόν τον Ιούνιο του 2010, η Τρόικα ανήγγειλε σε συνέντευξη τύπου, την απόφαση της, να εκποιηθεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την είσπραξη 50 δις € στα πλαίσια της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους.

Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή της Τρόικας το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ. Γ. Παπακωνσταντίνου) ανέθεσε στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων, (Ειδ. Γραμματέας Χριστοδουλάκης) την εκτέλεση της απόφασης και την πρόσληψη Συμβούλων κλπ για το σκοπό αυτό.
Στην συνέχεια με το άρθρο 1 του ν.3986/2011 συστάθηκε το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και προσδιορίσθηκε ο κατάλογος των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με το άρθρο μόνο Ν.3985/2011. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ποσοστό άνω του 35% των δημόσιων υποδομών και 50% ποσοστό της ακίνητης δημόσιας περιουσίας που η αξία τους συνολικά είναι πολλαπλάσια των 50 δις ευρώ, το οποίο καθορίστηκε ως στόχος να εισπραχθεί, από την εκποίηση τους. Το Ταμείο παράλληλα με την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων συνέχισε την εκτέλεση του προγράμματος.

Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα, από το Πρόγραμμα αυτό το Ελληνικό Δημόσιο, έχει αποκλειστικά μόνο δαπάνες για αμοιβές μισθούς και αποζημιώσεις, παχυλά αμειβομένων φίλων και προσκείμενων στην Κυβέρνηση προσώπων, χωρίς την εκτέλεση οποιουδήποτε ουσιαστικού έργου το οποίο να εξυπηρετεί το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.


Εν’ όψει των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Ποιο είναι το σύνολο των δαπανών και κάθε επιμέρους ποσό το οποίο δαπανήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε μία από τις ακόλουθες αιτίες για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2010- Ιούνιος 2012
(α) Για την λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων μέχρι την κατάργησή της
(β) Το σύνολο των δαπανών για την ίδρυση και λειτουργία της Αν. Εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ,
(γ) Το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν για την πρόσληψη κάθε είδους συμβούλων και τα ονόματα των συμβούλων και το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής.
(δ) Δαπάνες ταξιδιών (πού και ποιοί συμμετείχαν) για τον σκοπό των αποκρατικοποιήσεων.
(ε) Τον αριθμό και την ειδικότητα κάθε προσώπου μόνιμα συνεργαζόμενου με το Ταμείο ως και την συμφωνηθείσα αμοιβή του.

Ποιο είναι το σύνολο των συμβασιοποιημένων αμοιβών τρίτων, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου και κάθε συμβατικής δαπάνης του Ταμείου για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων

Τον αριθμό, το είδος και το στάδιο, παραδοτέων των συμβεβλημένων συνεργατών –συμβούλων του Ταμείου που παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν (οριστικές, προμελέτες, οικονομικές, τεχνικές, νομικές)

σκοπεύει να συνεχίσει την τακτική αυτή των κ. Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλου, στο τομέα των αποκρατικοποιήσεων, και την διασπάθιση δημοσίου χρήματος με αδιαφανείς διαδικασίες».

Επίσης ζητείται η κατάθεση των εξής εγγράφων:
α) Αντίγραφα κάθε σχετικού εγγράφου που τεκμηριώνει και αποδεικνύει τα ανωτέρω στοιχεία.
β) Οι αποφάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την σύσταση επιτροπών αξιολόγησης, τα πρακτικά αξιολόγησης των επιτροπών αυτών, οι αποφάσεις πρόσληψης συμβούλων της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, και οι σχετικές συμβάσεις που υπεγράφησαν.»

Οι σύμβουλοι του ΓΑΠ και οι αμοιβές τους
Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή, οι βουλευτές Σ. Παναγούλης και Ν. Αθανασίου, με θέμα: «Περί του αριθμού των συμβούλων του πρώην πρωθυπουργού κ. Γ.Α. Παπανδρέου (π.χ αρχιτέκτων κ. Αθεμπίγιο, καθηγητής Οικονομικών κ. Στίγκλιτς κ.α), των αμοιβών τους κατ΄ άτομο, καθώς και του συνολικού κόστους στον Δημόσιο Προϋπολογισμό από την λειτουργία του επιτελείου του στην διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Ερωτώνται και καλούνται οι κ.κ. υπουργοί να πληροφορήσουν τη Βουλή των Ελλήνων με την κατάθεση των σχετικών εγγράφων, από τα οποία εμφαίνεται:
Α) Ο ακριβής αριθμός των συμβούλων του κ. Γ.Α. Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, ο προσδιορισμός του τομέα στον οποίο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καθώς και η συνολική αμοιβή τους.
Β) Να κατατεθούν στη Βουλή οι σχετικές εκθέσεις-συμβουλές, των περί ου ο λόγος συμβούλων, ώστε να εμφανιστεί το μέγεθος των υπηρεσιών τους προς το Ελληνικό Κράτος και η ανταπόκριση του έργου τους στο μέγεθος των αμοιβών τους».

Πηγή: eklogika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER