Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΕΟΦ...ζητούνται υπάλληλοι!

Με ελάχιστο προσωπικό λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ακόμη και ο πρόεδρος του φορέα καθηγητής Ιωάννης Τούντας έχει δηλώσει ότι αν “δεν ενισχυθεί ο ΕΟΦ δε θα μπορεί να ανταπεξέλθει στο έργο του” δεδομένου βέβαια ότι γίνονται και αλλεπάλληλες αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική.

Και επειδή η τρόικα μας έχει κόψει και τις προσλήψεις για να ενισχυθεί ο ΕΟΦ μετακινούνται υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα όπως γνωστοποιήθηκε από τη διοίκηση του φορέα, ο ΕΟΦ προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα επτά (37) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση του ΕΟΦ.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER