Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Νέο «κούρεμα» 20% στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ

Νέα μείωση έως 20% θα υποστούν οι κύριες συντάξεις άνω των 1.000 - 1.100 ευρώ λόγω της μαύρης τρύπας 9 δισ. ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το τελευταίο τρίμηνο του 2012 το ασφαλιστικό σύστημα με δυσκολία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Και αυτό γιατί η έκρηξη της ανεργίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων, η εισφοροδιαφυγή, οι ελαστικές μορφές εργασίας αλλά και το κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων δημιούργησαν μαύρη τρύπα 9 δισ. ευρώ για φέτος.

Ήδη δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4051/2012 στο ΦΕΚ και στις συντάξεις Μαΐου γίνονται, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», οι ακόλουθες περικοπές:

- Τα ποσά της κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και καταβάλλονται από τους φορείς του υπουργείου Εργασίας, το Δημόσιο και από την Τράπεζα της Ελλάδος (σ.σ. αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία) μειώνονται κατά 12% από 1-1-2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (2010 και 2011), καθώς και της μείωσης των κύριων συντάξεων (Ν. 4024/2011).

Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την προαναφερόμενη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ. Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300 ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης, μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

- Από 1-1-2012 τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το ΝΑΤ μειώνονται κατά 7%.

- Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ (επικουρικό μισθωτών - ΙΚΑ), το ΤΕΑΙΤ (επικουρικό ιδιωτικού τομέα), το ΤΕΑΔΥ (επικουρικό Δημοσίου), καθώς και τους τομείς του: ΤΕΑΠΟΚΑ (εργαζόμενοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης) και ΤΑΔΚΥ (δημοτικών - κοινοτικών υπαλλήλων), ΕΤΑΤ (τραπεζοϋπαλλήλων), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ) και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1-1-2012 ως εξής:

- Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 200 ευρώ.

- Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως και 300 ευρώ μειώνονται κατά 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 225 ευρώ.

- Οι συντάξεις από 300,01 και άνω μειώνονται κατά 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 255 ευρώ.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER