Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σας παραθέτουμε πίνακες με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους του ΙΚΑ όπως και τον υπολογισμό πλασματικού χρόνου ασφάλισης που ισχύουν με τον Ασφαλιστικό Νόμο 3863/2010 .
Για όσους έχουν ασφαλιστεί στα μικτά ένσημα
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΣΗΜΑ
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ
ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ
ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2010
58
ΠΛΗΡΗ
36
10.800
ΕΩΣ 31/12/2011
58
ΠΛΗΡΗ
37
11.100
ΕΩΣ 31/12/2012
59
ΠΛΗΡΗ
38
11.400
ΕΩΣ 31/12/2013
60
ΠΛΗΡΗ
39
11.700
ΕΩΣ 31/12/2014
60
ΠΛΗΡΗ
40
12.000
ΑΠΟ 1/1/2015
60
ΠΛΗΡΗ
33,4
10.000
ΕΩΣ 31/12/2010
62
ΠΛΗΡΗ
33,4
10.000
ΕΩΣ 31/12/2011
63
ΠΛΗΡΗ
33,4
10.000
ΕΩΣ 31/12/2012
63,5
ΠΛΗΡΗ
33,4
10.000
ΕΩΣ 31/12/2013
64
ΠΛΗΡΗ
33,4
10.000
ΕΩΣ 31/12/2014
64,5
ΠΛΗΡΗ
33,4
10.000
ΑΠΟ 1/1/2015
65
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
65
ΠΛΗΡΗ
37
11.100
ΕΩΣ 31/12/2010
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΠΛΗΡΗ
15**
4.500
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
60
ΜΕΙΩΜΕΝΗ

**Σημείωση: Για μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ένσημα για καθένα από τα πέντε τελευταία χρόνια πριν την συνταξιοδότηση


ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/1992
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2010
60
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2011
61
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2012
62
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2013
63
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2014
64
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΑΠΟ 1/1/2015
65
ΠΛΗΡΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2010
55
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2011
56
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2012
57
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2013
58
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
15
4.500
ΕΩΣ 31/12/2014
59
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
15
4.500
ΑΠΟ 1/1/2015
60
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
33,4
10.000
ΕΩΣ 31/12/2010
57
ΠΛΗΡΗ
34,7
10.400
ΕΩΣ 31/12/2011
58
ΠΛΗΡΗ
36
10.800
ΕΩΣ 31/12/2012
58,5
ΠΛΗΡΗ
37,4
11.200
ΕΩΣ 31/12/2013
59
ΠΛΗΡΗ
38,7
11.600
ΕΩΣ 31/12/2014
59,5
ΠΛΗΡΗ
40
12.000
ΑΠΟ 1/1/2015
60
ΠΛΗΡΗ
34,7
10.400
ΕΩΣ 31/12/2011
56
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
36
10.800
ΕΩΣ 31/12/2012
56,5
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
37,4
11.200
ΕΩΣ 31/12/2013
57
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
38,7
11.600
ΕΩΣ 31/12/2014
57,5
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
40
12.000
ΑΠΟ 1/1/2015
58
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
37
11.100
ΕΩΣ 31/12/2010
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΠΛΗΡΗ


Για όσους έχουν ασφαλιστεί στα βαρέα και ανθυγιεινά
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΣΗΜΑ
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ
ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2010
55
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2011
55 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2012
56,5
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2013
57 ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2014
58
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2015
58 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2016
59,5
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΑΠΟ 1/1/2017
60
ΠΛΗΡΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2010
53
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2011
53 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2012
54,5
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2013
55 ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2014
56
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2015
56 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΕΩΣ 31/12/2016
57,5
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
35
10.500
ΑΠΟ 1/1/2017
58
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
Σημείωση: Από τα 10.500 ένσημα, τουλάχιστον τα 7.500 ένσημα πρέπει να είναι Βαρέα και Ανθυγιεινά και τα υπόλοιπα 3.000 Μικτά.


Μητέρες με Ανήλικο Τέκνο
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΣΗΜΑ
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ
ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ
18,4
5.500
ΕΩΣ 31/12/2010
55
ΠΛΗΡΗ
18,4
5.500
ΕΩΣ 31/12/2011
57
ΠΛΗΡΗ
18,4
5.500
ΕΩΣ 31/12/2012
60
ΠΛΗΡΗ
18,4
5.500
ΑΠΟ 1/1/2013
65
ΠΛΗΡΗ
18,4
5.500
ΕΩΣ 31/12/2010
50
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
18,4
5.500
ΕΩΣ 31/12/2011
52
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
18,4
5.500
ΕΩΣ 31/12/2012
55
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
18,4
5.500
ΑΠΟ 1/1/2013
53
ΜΕΙΩΜΕΝΗ


Πλασματικός χρόνος ασφάλισης
Ορισμός: Πλασματικός Χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί να εξαγοραστεί από τον ασφαλιζόμενο, ώστε να αυξηθούν τα ένσημα του, είτε για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ποιο γρήγορα είτε για να αυξήσει το ποσό της σύνταξης του. Ο πλασματικός χρόνος μπορεί να αναγνωριστεί ανεξάρτητα με το ταμείο που είναι ασφαλισμένος (Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε. – ΔΗΜΟΣΙΟ). Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ποιος χρόνος μπορεί να εξαγοραστεί, με ποιο ποσό και που θα ωφελήσει (στην θεμελίωση δικαιώματος ή στην προσαύξηση της σύνταξης). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 Ημέρες Εργασίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
20% ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 6,67% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 25ΠΛΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΩΣ 300 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ***
26% ΕΠΙ ΤΟΥ 25ΠΛΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
26% ΕΠΙ ΤΟΥ 25ΠΛΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΟΓΩ ΤΕΚΝΩΝ (300 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 600 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ)****
ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
*** Αναγνωρίζεται ο χρόνος για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε μέσες επαγγελματικές σχολές.
**** Ο πλασματικός χρόνος αναγνωρίζεται για όσα τέκνα γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. 
Με νέο έγγραφο (ΕΓΓΡ. Φ. 80000/OIK. 22458/1664/2-9-2010)  η προσμέτρηση του Πλασματικού Χρόνου του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008   είναι ανεξάρτητος από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1/1/2000).
Η έναρξη ισχύος του παραπάνω πίνακα είναι από την 1/1/2011 και ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι:
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
2011
4 ΕΤΗ
2012
5 ΕΤΗ
2013
6 ΕΤΗ
ΑΠΟ 1/1/2014
7 ΕΤΗ


Κύρια Σύνταξη με το παλιό και νέο ασφαλιστικό σύστημα
Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και  συγκρίνει της αποδοχές που λαμβάνει ο συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. με το παλιό (μέχρι 31/12/2010) και με το νέο (από 1/1/2011) ασφαλιστικό σύστημα. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο υπολογισμός που φαίνεται θα έχει απόκλιση με τους ασφαλισμένους που βγαίνουν σε λίγα χρόνια στην σύνταξη γιατί εκεί θα ακολουθηθεί ο μικτός τρόπος, δηλαδή:
1.       Για τα χρόνια που έχουν εργαστεί μέχρι την 31/12/2010 θα υπολογιστεί με την παλιά μέθοδο,
2.       Για τα έτη εργασίας από το 1/1/2011 και μετά με την νέα μέθοδο.
Οπότε στα ποσά που παρουσιάζουμε κάνουμε την παραδοχή ότι ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί για το σύνολο του εργασιακού του βίου στο παλιό ή στο νέο σύστημα υπολογισμού. Επίσης ο πίνακας δεν μπορεί να αποτυπώσει ολοκληρωτικά τις συνέπειες με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, καθώς είναι αδύνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό συμβαίνει γιατί με το παλιό σύστημα αρκούσαν 5 Έτη για να υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές, ενώ με το νέο σύστημα λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές ολόκληρου του εργασιακού βίου, οι οποίες θα προσαρμόζονται κάθε φορά με τον πληθωρισμό αλλά και ένα συντελεστή αναπλήρωσης.
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ
800
495
495
507
495
572
495
1.000
495
495
544
495
625
500
1.100
495
495
562
495
652
550
1.200
504
495
581
495
678
600
1.300
516
495
599
520
705
650
1.400
528
495
618
560
731
700
1.500
540
495
636
600
758
750
1.600
552
495
654
640
784
800
1.700
564
510
673
680
811
850
1.800
576
540
691
720
837
900
1.900
588
570
710
760
864
950
2.000
600
600
728
800
890
1.000
2.100
612
630
746
840
917
1.050
2.200
624
660
765
880
943
1.100
2.300
636
690
783
920
970
1.150
2.400
648
720
802
960
996
1.200
2.500
660
750
820
1.000
1.023
1.250
2.600
672
780
838
1.040
1.049
1.300
2.700
684
810
857
1.080
1.076
1.350
2.800
696
840
875
1.120
1.102
1.400
2.900
708
870
894
1.160
1.129
1.450
3.000
720
900
912
1.200
1.155
1.500
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΙΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
800
634
495
727
560
840
1.000
702
600
819
700
960
1.100
736
660
864
770
1.020
1.200
770
720
910
840
1.080
1.300
805
780
956
910
1.140
1.400
839
840
1.002
980
1.200
1.500
873
900
1.048
1.050
1.260
1.600
907
860
1.094
1.120
1.320
1.700
941
1.020
1.139
1.190
1.380
1.800
976
1.080
1.185
1.260
1.440
1.900
1.010
1.140
1.231
1.330
1.500
2.000
1.044
1.200
1.277
1.400
1.560
2.100
1.078
1.260
1.323
1.470
1.620
2.200
1.112
1.320
1.369
1.540
1.680
2.300
1.147
1.380
1.415
1.610
1.740
2.400
1.181
1.440
1.460
1.680
1.800
2.500
1.215
1.500
1.506
1.750
1.860
2.600
1.249
1.560
1.552
1.820
1.920
2.700
1.283
1.620
1.598
1.890
1.980
2.800
1.318
1.680
1.644
1.960
2.040
2.900
1.352
1.740
1.690
2.030
2.100
3.000
1.386
1.800
1.736
2.100
2.160


Η ειδική εισφορά στις συντάξεις (ΛΑΦΚΑ)
Τέλος θα πρέπει να υπολογιστεί και ο Νέος ΛΑΦΚΑ που πρόκειται να επιβαρύνει τις συντάξεις που είναι άνω των 1.400 Ευρώ. Η επιβάρυνση υπολογίζεται από 3% έως 10%, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης και εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
1.400 ΕΥΡΩ
1.700 ΕΥΡΩ
3%
1.701 ΕΥΡΩ
2.000 ΕΥΡΩ
4%
2.001 ΕΥΡΩ
2.300 ΕΥΡΩ
5%
2.301 ΕΥΡΩ
2.600 ΕΥΡΩ
6%
2.601 ΕΥΡΩ
2.900 ΕΥΡΩ
7%
2.901 ΕΥΡΩ
3.200 ΕΥΡΩ
8%
3.201 ΕΥΡΩ
3.500 ΕΥΡΩ
9%
3.501 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΑΝΩ
10%


Επικουρικές Συντάξεις
Εκτός από την κύρια σύνταξη, ο συνταξιούχος θα έχει να λάβει και την επικουρική σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται με τρόπο διαφορετικό από ότι με το σύστημα που ισχύει μέχρι 31/12/2010. Με το παλιό σύστημα ο συντελεστής κυμαινόταν από 20% έως 50%. Με το νέο σύστημα το ύψος της επικουρικής σύνταξης θα καθορισθεί μετά τις αναλογιστικές μελέτες των Ταμείων Ασφάλισης το 2011. Επίσης μια επώδυνη αλλαγή για τις επικουρικές συντάξεις είναι ότι το κράτος θα σταματήσει να εγγυάται την καταβολή τους. Αυτό σημαίνει ότι όποτε προκύπτει έλλειμμα σε κάποιο ταμείο, αυτό θα είναι υποχρεωμένο να μειώνει τις παροχές προς τους ασφαλισμένους.


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER