Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Η Inform Π. Λύκος προκρίθηκε σε διαγωνισμό του ΟΑΣΑ

Η εταιρεία Inform Π. Λύκος προκρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για το έργο του ΟΑΣΑ «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή 'Έξυπνων Καρτών', που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)», προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η LG CNS. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER