Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Κύπρος: Στα μέσα του 2017 αναμένεται να εισαχθούν τα πρώτα συστήματα τηλεματικής στα λεωφορεία

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό μηχανικό του τμήματος δημοσίων έργων, υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου Αριστοτέλη Σάββα, αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του back office για να μπορούν να δουλέψουν τα συστήματα.

Το τμήμα δημοσίων έργων, εκ μέρους του υπουργείου μεταφορών, επικοινωνιών και έργων, προκήρυξε το Ιούλιο 2014 διαγωνισμό για την εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής στα λεωφορεία που συμπεριλαμβάνει:

1. Σύστημα έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων με τη χρήση έξυπνης κάρτας (Automated bus fare collection system with the use of smart cards).

2. Σύστημα διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών (fleet management system and passenger information).

Στις 16 Ιανουαρίου 2015, τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβλήθηκαν εννέα συνολικά προσφορές. Η προσφορά κατακυρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 σε έμπειρη εταιρεία του εξωτερικού - Grupo Mecanica del Vuelo SistemasS.A. (GMV Sistemas SA), για το ποσό των €7,477,656.64 συν ΦΠΑ. Εναντίον της απόφασης της αναθέτουσας αρχής υποβλήθηκαν τρείς προσφυγές στην αναθεωρητική αρχή προσφορών, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Το υπουργείο μεταφορών προχώρησε τον Μάιο του 2016 στην υπογραφή δεκαετούς συμβολαίου με την εταιρεία Grupo Mecanicadel Vuelo Sistemas S.A. (GMV Sistemas SA). Η διάρκεια του συμβολαίου προβλέπει 2 χρόνια για την πλήρη υλοποίηση των συστημάτων και 8 χρόνια συντήρηση.

Σύμφωνα με τον κ. Σάββα, το σύστημα έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων με τη χρήση έξυπνης κάρτας θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αφού ό πελάτης θα μπορεί να προμηθεύεται μία έξυπνη κάρτα από διάφορα σημεία πώλησης, πέραν των σημερινών σημείων σε σταθμούς και σε λεωφορεία.

Ο πελάτης θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί την πλαστική έξυπνη κάρτα με ευέλικτους τρόπους, αφού θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει και φορτώνει την κάρτα του ακόμα και μέσω διαδικτύου, και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά διάφορα είδη εισιτήριων (μονής διαδρομής/πολλαπλών διαδρομών/ εβδομαδιαία/μηνιαία κτλ), απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και πιθανές εκπτώσεις.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου αποσκοπεί στον λεπτομερή προγραμματισμό και παρακολούθηση της εκτέλεσης της υπηρεσίας.

«Το σύστημα θα είναι ένα δυνατό εργαλείο για τις εταιρείες λεωφορείων αλλά και το ίδιο το υπουργείο μεταφορών, επικοινωνιών και έργων για βελτίωση της ποιότητας και τον συντονισμό της υπηρεσίας. Πληροφορίες σε σχέση με την υπηρεσία που εκτελείται και την ακριβή θέση του λεωφορείου θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο», αναφέρει.

«Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή η συλλογή πληροφορίας για την ακριβή θέση του λεωφορείου σε πραγματικό χρόνο, εφόσον μέσω της χρήσης έξυπνων συστημάτων θα προσφέρεται πληροφορία στον πελάτη για τον ακριβή χρόνο άφιξης του λεωφορείου στην στάση. 

Η πληροφορία θα δίδεται σε ηλεκτρονικές πινακίδες που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε σταθμούς λεωφορείων αλλά και σημαντικές στάσεις σε κεντρικά σημεία των πόλεων. 

Στις υπόλοιπες στάσεις η πληροφορία θα δίδεται στον πελάτη μέσω πρόσβασης σε εφαρμογή έξυπνου κινητού (smartphone application) με δυνατότητα GPS. 

Επειδή το σύστημα θα καλύπτει την υπηρεσία δημόσιων μεταφορών σε όλη την Κύπρο, θα προσφέρεται στον πελάτη μία διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης (single window), ασχέτως σε πια πόλη θα βρίσκεται ή πια εταιρεία δημόσιων μεταφορών θα χρησιμοποιήσει», σημειώνει. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER