Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Νέα παράταση για το ηλεκτρονικό σήμα στα τουριστικά λεωφορεία

Νέα παράταση δόθηκε ως το τέλος Οκτωβρίου στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων ώστε να προμηθευτούν το ηλεκτρονικό ειδικό σήμα ενώ σε αντίθετη περίπτωση απο την 1η Νοεμβρίου θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 500 ευρω. 

Σύμφωνα με την νέα απόφαση της κ. Χρυσοβελώνη, οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. υποχρεούνται έως τις 30/11/2016, να έχουν εφοδιάσει τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία τους με το ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα. 

Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία (ήτοι από 1/12/2016), εφόσον διαπιστωθεί από Φορέα Ελέγχου μη ύπαρξη ή αλλοίωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, τότε, πέραν άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου. 

Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω λεωφορείο ή προσκομίσει την βεβαίωση. 

Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER