Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Γιώργος Αγερίδης: Η ηλεκτροκίνηση είναι το άμεσο μέλλον των μεταφορών

Η ηλεκτροκίνηση είναι το άμεσο μέλλον των μεταφορών. Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα «όπλα» στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ είναι και σημαντικό «φάρμακο», με την εξάλειψη των καυσαερίων και του θορύβου, για τη δημόσια υγεία στα συνεχώς διογκούμενα αστικά κέντρα.

Είναι, τέλος και τομέας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Πρέπει, όμως, να διαδοθεί, να γίνει προσιτή στον πολύ κόσμο και να υποστηριχθεί προς όφελος όλων. 

Οι κυβερνήσεις παίρνουν συνεχώς δειλά ή περισσότερο τολμηρά μέτρα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες «μπαίνουν στο παιχνίδι», οι ιδιώτες ή οι επαγγελματίες ενημερώνονται και ο εξοπλισμός και οι υποδομές σιγά - σιγά αναπτύσσονται.

Όλα αυτά, όμως, μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικά ή να μείνουν γράμμα κενό αν δεν εμπλακούν ενεργά όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας από τους πολίτες/χρήστες μέχρι τις κυβερνήσεις που χαράζουν τους άξονες πολιτικής. 

Στην αλυσίδα αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν οι Περιφέρειες και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συνεισφέρουν στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους με μέτρα και κίνητρα συμπληρωματικά της εθνικής πολιτικής. 

Τα κίνητρα αυτά, πέρα από τα οικονομικά και φορολογικά της κεντρικής πολιτικής, μπορεί να καλύπτουν μία σειρά «χαμηλής» ή «υψηλότερης» αποτελεσματικότητας, πάντα όμως αποτελούν σημαντικές ενδείξεις και αποδείξεις της δέσμευσης των φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος και το ενδιαφέρον τους για τη δημόσια υγεία.

Χωρίς να μπούμε σε πλήρη ανάπτυξη μιας σχετικής μελέτης, ας δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις ενός φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, ποιος είναι ο ρόλος του στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και πώς μπορεί να αξιοποιήσει τη θέση του ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τους πολίτες/χρήστες της τεχνολογίας.

• Οι προκλήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση προκύπτουν από την αμεσότητα επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, την καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων, των προβλημάτων και των προοπτικών της περιοχής και τη δυνατότητα άμεσης σταδιακής εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση και εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας.

• Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καίριο ρόλο σε τομείς που χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευση στην εφαρμογή μέτρων που θα προστατεύσουν την περιοχή και τους κατοίκους, θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματά της, θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και θα δώσουν διεξόδους και νέες ευκαιρίες στους επαγγελματίες και στη νέα γενιά σε έναν τεχνολογικό τομέα με πολλές δυνατότητες και άριστες προοπτικές στο παγκόσμιο στερέωμα.

• Η θέση μιας Περιφέρειας και ενός Δήμου στην «αλυσίδα» προώθησης της ηλεκτροκίνησης είναι κρίσιμη, αφού έχει τον πρώτο λόγο στην εξειδίκευση της εθνικής πολιτικής και των γενικών μέτρων και μπορεί να αποτελέσει φάρο και οδηγό για την τοπική κοινωνία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα οικονομικά και φορολογικά μέτρα και κίνητρα είναι τα πλέον αποτελεσματικά για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της. 

Ωστόσο, στην κατάσταση κρίσης που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τέτοια μέτρα είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν, χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές αντιδράσεις. Έτσι, η εφαρμογή άλλων μέτρων αποκτά καίρια σημασία και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να αναλάβουν κρίσιμο ρόλο στην εξειδίκευση και εφαρμογή τους.

Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι η άδεια πρόσβασης σε περιοχές με περιορισμούς στην κίνηση, η ευνοϊκή πολιτική στάθμευσης, η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, η μοριοδότηση στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών, η υποστήριξη των εταιριών να εντάξουν στις δραστηριότητές τους αυτοκίνητα καθαρών και μηδενικών εκπομπών, η υποστήριξη εγκαταστάσεων αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή και φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Το περισσότερο σημαντικό, ωστόσο, που έχει μεγάλη σημειολογική διάσταση, είναι η εγκατάσταση υποδομών δημόσιας φόρτισης και η ενθάρρυνση ανάπτυξης φορέων διαχείρισης δικτύων φορτιστών σε τοπικό επίπεδο. 

Η εγκατάσταση υποδομών φόρτισης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, αφού τα κύρια θέματα που δρουν αποτρεπτικά στην ευρεία χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η έλλειψη δικτύου δημόσιων σταθμών φόρτισης και ο χρόνος που απαιτείται για την μερική ή πλήρη φόρτιση των συσσωρευτών των αυτοκινήτων. 

Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εξετάζοντας συνδυασμούς εναλλακτικών επιλογών, μπορούν να επιλέξουν τις βέλτιστες λύσεις σε μία σειρά θεμάτων, όπως ενδεικτικά:

• Το κόστος των φορτιστών:
o
Οι φορτιστές χαμηλού κόστους οδηγούν σε πολύωρη φόρτιση και κατά συνέπεια πολύωρη δέσμευση της θέσης στάθμευσης του αυτοκινήτου. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη εγκατάστασης πυκνού δικτύου φορτιστών και ενημέρωσης των χρηστών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη χωροθέτηση και τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων σε κάθε χρονική στιγμή.

o Οι φορτιστές υψηλότερου κόστους εξασφαλίζουν χρονικά σύντομη φόρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συμβατότητα του αυτοκινήτου. Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες εγκαταστάσεις, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η κατάλληλη τεχνική και επιχειρηματική διαχείρισή τους, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

• Η διαλειτουργικότητα όλων των φορτιστών, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εξυπηρετηθούν από όσο το δυνατό περισσότερους (αν όχι από όλους). Το θέμα αυτό γίνεται κρίσιμο όταν αρχίζουν να εντάσσονται ιδιωτικές εγκαταστάσεις σε δημόσια δίκτυα φόρτισης.

• Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων δημόσιας φόρτισης, σε συνδυασμό με την επιλογή του τύπου και του μεγέθους τους, και η ανάπτυξη του κατάλληλου μοντέλου διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κάθε δικτύου φορτιστών.

• Η διαθεσιμότητα του χώρου στάθμευσης και εγκατάστασης των φορτιστών σε συνδυασμό με το μοντέλο εκμετάλλευση, συνεκμετάλλευση ή παραχώρηση της διαχείρισης που θα επιλεγεί.

• Η συνεργασίες με διαχειριστές άλλων υποδομών, όπως τους οδικούς άξονες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα εμπορικά κέντρα, τους χώρους στάθμευσης ή άλλους χώρους μεγάλης προσέλευσης πολιτών, για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων σε όλους τους εμπλεκόμενους εγκαταστάτες και διαχειριστές.

Τα θέματα αυτά, καθώς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο συνεκτιμώνται σε ένα σχέδιο ανάπτυξης, που λαμβάνει υπόψη κάθε ιδιαιτερότητα και κάθε στόχευση της τοπικής αυτοδιοίκησης και μπαίνει σε εφαρμογή με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, συνεργασία και εμπλοκή. Το αποτέλεσμα θα είναι η γρήγορη και σωστή εξοικείωση των πολιτών και των επαγγελματιών με την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης και η συντομότερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της.


Δρ. Γιώργος Αγερίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – Κ.Α.Π.Ε.

και
Πρόεδρος Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο 

ΠΗΓΗ: ypodomes.com


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER