Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Με νέο δελτίο τύπου, η διοίκηση του ΟΑΣΘ απαντά στις δηλώσεις - καταγγελίες του Υπουργού Μεταφορών κ. Σπίρτζη

Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστου Σπίρτζη, στις 27.9.2016 στον Ρ/Σ Alpha 989, ανακοινώνονται και διευκρινίζονται απ’ τον Ο.Α.Σ.Θ. τα εξής:

1. Διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εκτίμηση του Υπουργού, ότι δήθεν υπάρχει η οποιαδήποτε μεθόδευση διοίκησης και Προέδρου Εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ.. Για ποιο λόγο; Με ποιο στόχο; Γιατί δεν έγινε στον 1,5 χρόνο που είναι Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων; 

Είναι γνωστό ότι οι Εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι πάνω από 2 μήνες και αυτή ήταν και συνεχίζει να είναι η αιτία της επίσχεσης εργασίας και μόνο. 

Αν ο Υπουργός υλοποιούσε τα συμφωνηθέντα κατά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (που υπεγράφη και απ’ τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου), δεν θα είχε γίνει η επίσχεση εργασίας απ’ τις 17.9.2016 και συνεχίζεται για 12 μέρες, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών και την επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ο.Α.Σ.Θ.. 

Όταν γίνεται και για όσο διάστημα διαρκεί η επίσχεση εργασίας, στερείται ο Οργανισμός των εσόδων από κόμιστρα, αλλά υποχρεούται στις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού. Εξάλλου ο Ο.Α.Σ.Θ. κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να αρθεί η επίσχεση εργασίας και το αίτημά μας για χορήγηση προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε.

2. Οι τρεις προτάσεις προκαταβολής κάποιων ποσών εκ μέρους του Υπουργού, με εξαίρεση τα προτεινόμενα στο από 25.8.2016 πρακτικό Συμφιλιωτικής Διαδικασίας στο Υπουργείο Εργασίας που ήταν υλοποιήσιμα και ρεαλιστικά και που ο Υπουργός αγνόησε για άγνωστους σε μας λόγους, είναι αδύνατον να υλοποιηθούν και επ’ αυτού έχουμε ενημερώσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα τον κ. Υπουργό. 

Αλλά αν ο κ. Υπουργός εκτιμά ότι με μια απ’ τις 3 προτάσεις του λύνεται το θέμα με την καταβολή των δεδουλευμένων στους Εργαζόμενους, γιατί δεν την θέτει σε εφαρμογή;

3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλυτικά και με κοστολόγηση έχει υποβάλλει στον Υπουργό τις προτάσεις του για τα οφειλόμενα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ο.Α.Σ.Θ.. Γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Υπουργός ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. για τις μοναδικές απαιτήσεις που έχει προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο, είναι μόνο για ποσό 15.655.952,98 € της χρήσης 2014.

Για τις απώλειες εσόδων απ’ τις χρήσεις 2015 και 2016 που είναι ο κ. Σπίρτζης Υπουργός, ο Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι σήμερα, προσπαθεί να καλύψει τις απώλειες των εσόδων του, μόνο μέσω υπομνημάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (δια του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) και προς τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) θα έπρεπε να καταβάλλουν στον ΟΑΣΘ τις απώλειες εσόδων, για τις χρήσεις 2015 και 2016, απ’ την ασκούμενη κοινωνική πολιτική (μειωμένα μαθητών, φοιτητών, πολυτέκνων, άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και δωρεάν σε ΑμεΑ και από 2.7.2015 σε ανέργους).

4. Ο Ο.Α.Σ.Θ. εγγράφως έχει διαβεβαιώσει τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ότι, την ίδια ή την αμέσως επόμενη ημέρα της προεκταμίευσης των δυο δόσεων αντισταθμιστικής καταβολής, θα καταβάλλει τα δεδουλευμένα των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου στους Εργαζόμενους.

Τα έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. από κάθε πηγή (κόμιστρα, αντισταθμιστική και κάθε άλλη πηγή) καλύπτουν κατά προτεραιότητα τρεις (3) βασικές κατηγορίες δαπανών, τη μισθοδοσία, τις οφειλές προς το Δημόσιο (ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, φόρο, κλπ) και την προμήθεια καυσίμων. 

Ποτέ ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν καλύπτει χρέη μετόχων του και όταν έχει και στο βαθμό που έχει τα διαθέσιμα κεφάλαια καταβάλλει το μέρισμα (κατά μέσο όρο 300,00€ έως 500,00€) στους 1900 περίπου μικρομετόχους, που σχεδόν όλα εκταμιεύονται για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών προς τον Ο.Α.Ε.Ε..

5. Γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. καθορίζονται ρητά απ’ την αμφοτεροβαρή και δεσμευτική και για τα δύο μέρη (Ελληνικό Δημόσιο και Ο.Α.Σ.Θ.) ισχύουσα οικονομική συμφωνία. 

Επομένως έως ότου τροποποιηθεί συνολικά ή εν μέρει η οικονομική συμφωνία, πρέπει να γίνεται σεβαστή και να τηρείται και από τα δυο μέρη. Ο Ο.Α.Σ.Θ. την τηρεί και αυτό περιμένει και ζητά και απ’ τον κ. Υπουργό, ο οποίος από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του αρνιούνταν ακόμα και να συνομιλήσει με τον Ο.Α.Σ.Θ. (ή έστω ένας εκπρόσωπός του), έχοντας προβεί, κατ’ επανάληψη, σε αρνητικές κρίσεις σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση. 

Τη μόνη ενέργεια στην οποία έχει προβεί, είναι η διενέργεια ελέγχων από μικτά κλιμάκια του Υπουργείων Μεταφορών και Οικονομικών και το ΣΔΟΕ. 

Ο Ο.Α.Σ.Θ. επιθυμεί και χαίρεται για τους ελέγχους, όπως εξάλλου έγιναν και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα αποδειχθεί το μέγεθος της εσφαλμένης εκτίμησης που είχε και συνεχίζει να έχει για τον Ο.Α.Σ.Θ. ο κ. Υπουργός.

6. Η καταβολή της μισθοδοσίας από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων απευθείας στους λογαριασμούς των Εργαζόμενων δεν δύναται να γίνει, διότι η αντισταθμιστική καταβολή που εκταμιεύεται κάθε μήνα απ’ το Υπουργείο Οικονομικών, μόνο στον Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί και πρέπει να καταβληθεί, διότι πρώτον προβλέπεται ρητά στην παρ. 4 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 ισχύουσας οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. που κυρώθηκε με το ν. 2898/2001, δεύτερον πρέπει να αποτελέσει έσοδο του Ο.Α.Σ.Θ. δεδομένου ότι υπόκειται σε ΦΠΑ και πρέπει να αποδοθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. και τρίτον είναι αδύνατον το Υπουργείο Οικονομικών να εκταμιεύσει τη μισθοδοσία σε 2.300 Εργαζόμενους. 

Όσον αφορά στην εκταμίευση ποσών από τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσω της οικείας Δ.Ο.Υ, μετά από την κατά νόμο πράξη του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η οικεία Δ.Ο.Υ. προχωρά στην κατά νόμο παρακράτηση των ληξιπρόθεσμων έστω και σε ρύθμιση οφειλών του Ο.Α.Σ.Θ. προς το Δημόσιο.

Άρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η προεκταμίευση των δυο δόσεων αντισταθμιστικής καταβολής, ως συμφωνήθηκε στο από 25.8.2016 πρακτικό στο Υπουργείο Εργασίας, να γίνει σε λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Θ. και ο Οργανισμός την ίδια ή την επομένη κάθε εκταμίευσης θα καταβάλλει τα δεδουλευμένα στους Εργαζόμενους, όπως έχει εγγράφως δεσμευτεί προς τον Υπουργό. Κάθε άλλη επιλογή οδηγεί στην συνέχιση του αδιεξόδου και της επίσχεσης εργασίας και της ταλαιπωρίας των Θεσσαλονικέων.

7. Δηλώνει ο Υπουργός ότι έχει ένα «τελικό σχέδιο», αλλά δεν το ανακοινώνει. Για ποιο λόγο; Περιγράφει την ισχύουσα οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. σαν ένα «ένα μακροχρόνιο σκάνδαλο» και ότι «έχουν πολιτικές δυνάμεις ευθύνη γι’ αυτό»! 

Του απαντάμε ότι το «δύσκολο σ’ αυτούς που έχουν την ευθύνη να κάνουν ένα νόμο, δεν είναι να κάνουν το νόμο, αλλά ο νέος νόμος να είναι καλύτερος από τον παλιό».

Συνεχίζουμε με την θέση, πως ότι και αν σχεδιάζει, αν σχεδιάζει να το κάνει ερήμην του Ο.Α.Σ.Θ., των Εργαζόμενων στον Ο.Α.Σ.Θ. και των Φορέων της Θεσσαλονίκης, είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. 

Του υπενθυμίζουμε ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. που ιδρύθηκε το 1957, υπηρετεί και εξυπηρετεί την πόλη και τους πολίτες, με βάση την κάθε φορά ισχύουσα οικονομική συμφωνία και την πολιτική μεταφορών που αποφάσιζε η εκάστοτε Κυβέρνηση, τόσο ως προς την έκταση και τους κανόνες επί των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και ως προς την τιμολογιακή πολιτική.

Ο Οργανισμός, στον διάλογο που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30.9.2016, θα προσέλθει με ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση, δια της οποίας με θετικό τρόπο και μέσω αποτελεσματικής και ελπίζουμε σύντομης διαβούλευσης, θα συμβάλλει στην εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, αποδεκτής απ’ τον Ο.Α.Σ.Θ., τους Εργαζόμενους και τους Φορείς της Θεσσαλονίκης, αλλά και από το Ελληνικό Δημόσιο, προς όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών του Νομού Θεσσαλονίκης. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER