Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ολυμπία Οδός: Κλειστή μία λωρίδα στην Περιμετρική Πατρών μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη


Στα πλαίσια έκτακτων εργασιών διορθωτικής συντήρησης αρμού και οδοστρώματος στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίζεται από την αστυνομία ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας καθ’ όλο το μήκος από την χ.θ. 211+500 έως τη χ.θ. 210+300 της κατεύθυνσης κυκλοφορίας της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών προς Αθήνα με χρονική διάρκεια από έκδοση της παρούσης και ανάρτησης της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και το Σάββατο 10/09/2016, καθώς διαπιστώθηκε αφενός βλάβη σε τμήμα του αρμού στη χ.θ. 210+500, καθώς και κλιμακούμενη βύθιση του οδοστρώματος επί της δεξιάς λωρίδας στη χ.θ. 211+300.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία , την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λ.π. ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER