Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Άνοιξε το Taxisnet, ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δείτε τις δόσεις

Τις ...πύλες του άνοιξε το Τaxisnet και περιμένει τους περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενους να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν είτε από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα είτε από τους λογιστές τους. Από αυτές τις δηλώσεις η κυβέρνηση προσδοκά σημαντικά έσοδα για την κάλυψη των αναγκών του κράτους.

Μέσα στο πρώτο μισάωρο είχαν ήδη υποβληθεί 30 δηλώσεις και 300 ήταν σε εκκρεμότητα.

Όπως προκύπτει από ενημέρωση που έκανε σε λογιστές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, το Taxisnet θα παραμείνει ανοιχτό για διάστημα τριών μηνών. Όσοι μπουν στη διαδικασία να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, τον φόρο που θα προκύψει θα πρέπει να τον πληρώσουν σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ως εξής:

-Την 1η δόση έως τέλος Ιουλίου
-Την 2η δόση έως τέλος Σεπτεμβρίου και
-Την 3η δόση έως τέλος Νοεμβρίου

Εφόσον υπάρξει τροπολογία για αλλαγή στο σύστημα πληρωμής του φόρου (π.χ σε μηνιαίες δόσεις) αυτός ο τρόπος πληρωμής θα ισχύσει για όσους υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μετά τη δημοσίευση της τροπολογίας στο ΦΕΚ.

Έτσι, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, η οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, λήγει στις 30 Απριλίου, θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου, ίσως και μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Παράλληλα το σχέδιο που προωθούσε ο κ. Αλεξιάδης για εξόφληση του φετινού φόρου εισοδήματος έως 8 μηνιαίες δόσεις όπως φαίνεται δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα και φέτος οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα θα κληθούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου. 

Επίσης όσοι θελήσουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ δεν θα έχουν κανένα όφελος, καθώς καταργήθηκε η έκπτωση 2% επί του φόρου. Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι διατάξεις που προβλέπουν ότι:

Όσοι φορολογούμενοι έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σαν τους εγγάμους.

Οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι φορολογούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.), οι οποίοι απέκτησαν το 2015 πολύ χαμηλά εισοδήματα απαλλάσσονται από την υπερφορολόγηση βάσει τεκμηρίων διαβίωσης.

Γενικά οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν: Οι φορολογούμενοι λίγο πριν από το ετήσιο ραντεβού με την εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

[1] Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω: 
Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. 

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

[2] Φοιτητές: 
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

[3] Σύμφωνο συμβίωσης: 
Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. 

Στη στήλη στην οποία δηλώνει κάθε χρόνο τα εισοδήματά της η σύζυγος του υπόχρεου φορολογούμενου παρέχεται από φέτος η δυνατότητα να συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και ο ένας εκ των δύο συντρόφων ιδίου φύλου που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης.

[4] Διακοπή συμβίωσης: 
Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. 

Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με τις παραπάνω μεταβολές.

[5] Δηλώσεις αποβιωσάντων: 
Υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στη Φορολογική Διοίκηση.

[6] Η αναγραφή του ΑΦΜ: 
Είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η - 12 - 2015).

[7] Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

[8] Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να έχει δηλωθεί στο μητρώο της ΔΟΥ., για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου