Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΟΣΜΕ: Παραβίαση της περιόδου ανάπαυσης των οδηγών ΚΤΕΛ της χώρας και η απάντηση της Δ/νσης της Τροχαίας

Αριθμ. πρωτ. 3611 
Αθήνα 29 Μάρτη 2016 


Προς:
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Παραβίαση της περιόδου ανάπαυσης των οδηγών Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού των ΚΤΕΛ (Π.Δ 246/06 άρθρο 32 παρ. 2) για κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών ο εργαζόμενος πρέπει να έχει περίοδο ανάπαυσης δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών ωρών, με μείωση μια φορά την εβδομάδα σε δέκα (10) τουλάχιστον συνεχείς ώρες, με την προϋπόθεση ότι η μείωση αυτή θα αντισταθμίζεται με ίση περίοδο ανάπαυσης πριν από το τέλος της εβδομάδας που ακολουθεί.

Η προαναφερόμενη διάταξη, η οποία σαν σκοπό έχει την προστασία και την ασφάλεια των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, συστηματικά παραβιάζεται από τις επιχειρήσεις ΚΤΕΛ σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με καταγγελίες προς την Ομοσπονδία μας.

Προκειμένου λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό προασπίσουμε το αγαθό της οδικής ασφάλειας παρακαλούμε τις υπηρεσίες σας πανελλαδικά να προχωρήσουν στον έλεγχο των προαναφερόμενων επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα καταγγελλόμενα, να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις και να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.

Για την Ο.Σ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Θεμιστοκλής Αμπλάς          Διομήδης Καρακωνσταντής


Δείτε την απάντηση της Δ/νσης της Τροχαίας:
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου