Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Τα νέα κόμιστρα των ΚΤΕΛ

Με σχετική υπουργική απόφαση, το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε τα νέα κόμιστρα που θα ισχύουν για τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. στην ευρύτερη επικράτεια της χώρας.

Με βάση τα όσα προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α 268) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», με πρόσφατη υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον αρμόδιο υφυπουργό, κ. Π. Σγουρίδη, καθορίζονται τα κόμιστρα των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. για όλη τη χώρα.

Αναλυτικά, για τα Αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΔΕΑΣ Κω και ΡΟΔΑ, σύμφωνα με το ισχύον ζωνικό σύστημα κομίστρου, (χωρίς ΦΠΑ), τα κόμιστρα καθορίζονται ως εξής:

Κατηγορία Α
  • Κανονικό: 0,97 ευρώ
  • Μειωμένο (μαθητικά, πολύτεκνοι): 0,49 ευρώ
  • Φοιτητικό: 0,73 ευρώ
Κατηγορία Β
  • Κανονικό: 1,36 ευρώ
  • Μειωμένο (μαθητικά, πολύτεκνοι): 0,68 ευρώ
  • Φοιτητικό: 1,02 ευρώ
Κατηγορία Γ
  • Κανονικό: 0,73 ευρώ
  • Μειωμένο (μαθητικά, πολύτεκνοι): 1,02 ευρώ
  • Φοιτητικό: 1,31 ευρώ
Παράλληλα, στην σχετική Υ.Α. οι τιμές στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές καθορίζονται με βάση του χιλιομετρικούς συντελεστές, ανά χιλιόμετρο και επιβάτη, όπως αυτού έχουν καθοριστεί με την υπουργική απόφαση Β-58841/5546/31-12-2010 (Β 2165), όπως αντίστοιχα και οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών γραμμών που εκμεταλλεύονται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Παράλληλα, στη νέα Υ.Α. του Υποδομών, καθορίζονται τα κόμιστρα για την μεταφορά αποσκευών και μικροδεμάτων, τη διαπόρθμευση των λεωφορείων καθώς και οι κυρώσεις για τους παραβάτες. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου